Pré-Puber cursus

In het kort:

Voor wieVoor jonge honden vanaf 18 weken tot ongeveer 6 weken
Waar en wanneerZaterdag van 10.15 tot 11 uur

Zaterdag van 13.45 tot 14.30 uur

Vrijdag van 10.15 tot 11 uur
Aantal lessen10 x 45 minuten
Kosten€100,-
Opmerkingen

Waarom doorgaan ná de puppycursus
Uw pup heeft de puppycursus gevolgd, blijft graag in uw buurt en de opvoeding gaat voorspoedig. Tóch is het van belang dat u zich realiseert dat het opvoeden nog lang niet klaar is. Voor veel honden (en bazen) komt de moeilijkste periode nog; de puberteit. Tijdens de pré-puber cursus besteden we meer aandacht aan de leerprincipes en bereiden we u voor op de komende puberteit. Voorkomen is immers het halve (misschien wel hele!) werk. Uw hond leert snel en dus ook snel het verkeerde. Daarom gaan we tijdens de prépuber cursus intensief aan het werk in een kleine groep zodat u weet hoe u kunt handelen wanneer uw hond daadwerkelijk begint te puberen. De lessen zijn met een kleine groep en zullen daardoor redelijk intensief zijn. Daarom duren deze lessen 45 minuten.

Aandachtspunten:
– Socialiseren en habitueren;
– Veel aandacht voor wandelen zonder trekken & hier komen
– Omgang met ongewenst gedrag
– Omgang met angstfase en tweede socialisatieperiode
– Voorbereiding puberteit
– Versterken van baas/hond-relatie
– Commando’s zit, af, ‘nee’ en ‘los’ aanleren en/of verbeteren
– Herhalingselementen uit puppycursus
– Aandachtsoefeningen
– Balans & coördinatie
– Blijf & wachten
– Stimuleren van zelf laten ontdekken

We besteden tijdens de pré-puber cursus ook aandacht aan de tweede angstfase én de tweede socialisatieperiode. Honden die tijdens de eerste socialisatiefase voldoende in aanraking zijn geweest met honden, mensen en andere belangrijke onderdelen van de samenleving, kunnen later toch problemen ontwikkelen als er geen aandacht voor de tweede socialisatiefase is geweest. Daarom gaan we ook een aantal facetten herhalen uit de puppycursus. Daarnaast blijft balans & coördinatie terug komen omdat uw hond een groeispurt door maakt in deze periode.

Het hier komen is een belangrijke oefening. Hier wordt veel aandacht aan besteed tijdens de pré-puber cursus. Tevens zullen de lessen af en toe op een andere plek georganiseerd worden zodat we ook in andere situaties kunnen oefenen.

Praktische info:
– Vanuit de puppycursus kunt u doorstromen naar de pré-puber cursus. Heeft u niet deelgenomen aan de puppycursus, dan kunt u natuurlijk ook deelnemen.
– Bij deelname aan de pré-puber cursus wordt u (tenzij u aangegeven heeft dit niet te willen), toegevoegd aan de groepsapp. Hierin worden belangrijke informatie en foto’s in gedeeld.
– De belangrijkste informatie kunt u na de les thuis nalezen op de WoefWijs leeromgeving.
– Na de pré-puber cursus kunt u doorstromen naar de pubercursus.
– Inschrijven is verplicht.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven middels dit formulier, telefonisch, e-mail of whatsapp.

Back To Top