Privacyverklaring

WoefWijs kan persoonsgegevens over u verwerken. In deze verklaring staat hoe hier mee om gegaan wordt.

WoefWijs kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van diensten van WoefWijs of omdat u de persoonsgegevens zelf invult bij het contact of inschrijfformulier op de website.

WoefWijs kan de volgende gegevens van u verwerken:
– Voor & achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– Emailadres;
– Gegevens over uw hond.

WoefWijs verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u te kunnen opnemen. Ook kan WoefWijs deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

WoefWijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig gedurende de cursusperiode. Na dat de cursus is afgelopen worden uw gegevens nog maximaal één jaar bewaard indien er geen andere overeenkomst is afgesloten.

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van WoefWijs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door Google Analytics. Deze worden alleen bekeken door Robin Cossee en worden niet aan anderen verstrekt. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om zo de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

U heeft natuurlijk het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en verwijderen. Een verzoek hiervoor kunt u sturen naar info@woefwijs.nl . Ik zal dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Ook wanneer deze privacyverklaring vragen oproept, kunt u mailen naar info@woefwijs.nl

Back To Top