Algemene voorwaarden

Per 19-7-2021

Bij het aanmelden voor een cursus, dient u bekend en akkoord te zijn met onderstaande algemene voorwaarden.

1.  Uw hond dient correct gevaccineerd (in elk geval cocktail, kennelhoes en lepto worden aanbevolen), ontwormt en ontvlooid te zijn. Een geldige titer voor de cocktail wordt ook geaccepteerd. Pups zijn welkom na de eerste enting!

2. WoefWijs behoudt zich het recht om het paspoort van uw hond te controleren op geldige entingen.

3. Correctiemiddelen zijn niet toegestaan (slipketting, slipband, prikband, stroomband e.d.). Bij twijfel kunt u altijd even contact opnemen. Ook fysiek corrigeren is niet toegestaan. WoefWijs kan betreffende cursist hierbij direct uit de groep verwijderen, zonder teruggave van het lesgeld.

4. Uw aanmelding kunt u doen via het inschrijfformulier op de website. Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling.

5. Het lesgeld dient overgeschreven te zijn vóór aanvang van cursus.
Contante betaling kan voorafgaand aan de eerste les. U betaald voor de hele cursus.

6. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

7. Het inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg & binnen de cursusperiode. Hier dient u zelf om te vragen.

8. Bij verhindering ontvangen wij graag (zo vroeg mogelijk) een afmelding middels whatsapp of telefonisch. Wanneer er te laat is afgemeld, kan deze worden doorgerekend. Zie punt 17.

9. WoefWijs kan de lessen bij slechte weersomstandigheden of ziekte annuleren. De lessen zullen op een ander moment worden ingehaald. U wordt op de hoogte gebracht middels whatsapp of telefonisch.

10. Er is een minimaal aantal cursisten nodig voor het starten van een cursus. WoefWijs behoudt zich het recht om een cursus te annuleren of de startdatum voor uit te schuiven. In overleg beslissen we wat er gebeurt met het lesgeld (restitutie of meenemen naar latere datum).

11. Wanneer uw hond kennelhoest, oormijt of een andere besmettelijke ziekte heeft, vragen wij u contact op te nemen met WoefWijs. U kunt dan niet deelnemen aan de les i.v.m. besmettingsgevaar.

12. Loopse teven zijn in principe welkom tijdens de les. Wel graag even melden van te voren. De verantwoording voor een loopse teef ligt bij de eigenaar (niet loslaten & goed in de gaten houden).

13. Deelname aan de cursussen is op eigen risico. WoefWijs kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt aangericht door uw hond (of uzelf of gezinslid) aan een andere hond of persoon, schade aan derden of materialen. We verzoeken u uw WA verzekering te checken. In de meeste gevallen valt uw hond bij schade onder de WA-verzekering.

14. WoefWijs verzoekt u rekening te houden met anderen bij het parkeren van uw auto en het betreden van het trainingsveld (zowel andere cursisten als omwonenden). Blijf bij uw auto totdat de groep of cursist voor u klaar is of totdat u wordt opgehaald.

15. Roken is niet toegestaan op het veld of op het erf!

16. Er worden met regelmaat foto’s en soms filmpjes gemaakt van de lessen. Deze kunnen gebruikt worden voor de website of facebook. Indien u dit niet wilt, kunt u dit van te voren kenbaar maken bij Robin.

17. Lessen dienen minimaal 24 uur van te voren afgemeld te worden. Bij afmeldingen van privé- en duolessen binnen 24 uur is WoefWijs genoodzaakt 60% van het lesgeld in rekening te brengen, bij afmeldingen binnen 24 uur van een groepsles, kan deze niet worden ingehaald tenzij er sprake is van overmacht.

18. Bij deelname aan een cursus/betreding van het veld dient u zich te houden aan de huisregels.

19. Door het aanmelden voor een cursus gaat u een betalingsverplichting aan voor de betreffende cursus. Afmeldingen van de gehele cursus die doorgegeven zijn tot 8 dagen voor aanvang van de cursus, zijn kosteloos. Daarna betaald u 60% van het lesgeld. Bij afmeldingen binnen 24 uur ben ik helaas genoodzaakt het volledige lesgeld in rekening te brengen.

20. Klachten/wensen/tips/opmerkingen hoor ik graag!

Back To Top