Huis/Veld regels

Bij het deelnemen aan de lessen dient u zich te houden aan de onderstaande regels.

1. Graag uw hond de gelegenheid geven om zijn behoefte te doen vóór aanvang van de les. Ongelukjes op het trainingsveld (en de omgeving!) dienen opgeruimd te worden in de prullenbak bij de uitgang van het trainingsveld. U dient poepzakjes mee te brengen.

2. Al het andere afvalmateriaal wordt ook door de cursist zelf opgeruimd en kan weggegooid worden in de prullenbak bij de uitgang van het trainingsveld.

3. Parkeren kan in de berm aan de Bolderhoek. In de berm van de Holtenweg kan ook maar gelieve rekening te houden met de lessen die al gaande zijn en het elkaar passeren. Bij voorkeur geen auto’s parkeren in de berm voor het veld.

4. Uw hond uitlaten voor aanvang van de les kan aan de Bolderhoek. Ontlasting in de berm ook graag opruimen en nooit uw hond in de weilanden laten. Ik wil ook de omringende boeren graag te vriend houden!

5. Uw hond is op het trainingsveld altijd aangelijnd tenzij instructrice anders aangeeft.

6. Vermijd aangelijnd contact met andere honden. Sommige honden vinden dit niet prettig. Aangeraden wordt om in elk geval c.a. 2 meter afstand te houden tenzij een oefening anders vraagt.

7. Aanbevolen wordt om tijdens de lessen een goed zittend tuig of halsband te gebruiken en een prettig vast te houden lijn tussen de 1.20 en 1.60 lang. Geen flexi(rol)riem!

8. Kinderen zijn welkom tijdens de lessen, op verantwoordelijkheid van de ouder(s). U dient hen zelf op de (huis)regels te wijzen. Kinderen vanaf 14 jaar mogen in overleg actief mee doen met de cursus, in overleg met de instructrice.

9. Aangeraden wordt om voor aanvang van de cursus even de tips voor aanvang van de lessen door te nemen.

10. WoefWijs vraagt u op tijd aanwezig zijn bij de lessen (ongeveer 10 minuten van te voren). Te laat komen verstoord de les & is onrustig voor de honden. Bent u te laat, laat het dan even weten!

11. Wachten kunt u buiten het trainingsveld doen op voldoende afstand van de in/uitgang. Houdt ook hierbij voldoende afstand van de andere honden zodat iedereen ontspannen het trainingsveld kan betreden wanneer de les voor u klaar is!

12. Afmelden kan tot 24 uur van te voren tenzij er sprake is van overmacht. Is de afmelding later dan ben ik helaas genoodzaakt de les door te tellen en is inhalen niet mogelijk. Afmeldingen die ten minste 24 uur van te voren zijn doorgegeven, kunnen ingehaald worden binnen de lesperiode op een andere dag en wanneer er plek is.

Back To Top